• Hồ Việt Hùng
  • 276 học viên
  • 1 bài giảng
  • 00:39:37 giờ học
  • 1 tài liệu
  • cập nhật 18/06/2022

Dựng mô hình Etabs bằng phần mềm Etabs GEN


Đoạn clip này ghi lại quá trình dựng một mô hình Etabs trong thực tế, mặc dù là công trình thấp tầng đơn giản nhưng cũng cho thấy việc sử dụng phần mềm sẽ giúp tiết kiệm nhiều thời gian.

danh mục nội dung khóa học


phần 1 - Nội dung

Mọi người cũng quan tâm

0397 306 689