• Hồ Việt Hùng
  • 212 học viên
  • 5 bài giảng
  • 02:16:18 giờ học
  • 2 tài liệu
  • cập nhật 14/11/2021

Excel cơ bản trong thiết kế kết cấu


Serial về các kỹ thuật cần có để xây dựng một bảng tính Excel chuyên nghiệp. Serial này có thể chưa phải là một serial đầy đủ và hoàn hảo nhưng sẽ được cập nhật bổ sung thường xuyên.

Mọi người cũng quan tâm

0397 306 689

Đã bán 200 sách Excel Nâng cao các ứng dụng trong Xây dựng

Hotline: 0397 306 689
2 phút trước