• Hoàng Đức Thắng
  • 147 học viên
  • 1 bài giảng
  • 00:45:32 giờ học
  • 0 tài liệu
  • cập nhật 05/03/2022

Webinar: Giải pháp sàn Ô cờ bán lắp ghép


Đây là giải pháp giúp chủ đầu tư rút ngắn được thời gian thi công công trình, chính là một trong những yếu tố mang lại hiệu quả đầu tư, là sứ mệnh của chúng ta trong vai trò là nhà tư vấn thiết kế.

Nội dung buổi thảo luận:

  • Giới thiệu giải pháp sàn ô cờ bán lắp ghép
  • Giới thiệu các giải pháp sàn của VRO
  • Giao lưu hỏi đáp

danh mục nội dung khóa học


phần 1 - Nội dung

Mọi người cũng quan tâm

0397 306 689