• Đàm Xuân Thái
  • 172 học viên
  • 1 bài giảng
  • 02:10:36 giờ học
  • 0 tài liệu
  • cập nhật 06/11/2021

Webinar: Phá hoại chọc thủng trong kết cấu BTCT


Bài toán chọc thủng được xem xét đến khi thiết kế các kết cấu bản chịu tải trọng tập trung như sàn không dầm, đài cọc v.v.. , mặc dù là bài toán cơ bản nhưng lại chưa được đề cập đến một cách chi tiết đầy đủ trong TCVN và hiện nay vẫn còn được tiếp tục nghiên cứu ở các nước trên thế giới.

Buổi hội thảo sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát về bài toán chọc thủng, về những nội dung được đề cập đến trong tiêu chuẩn TCVN và của cả ACI; bên cạnh đó quan trọng hơn là ý nghĩa đằng sau những công thức.

Diễn giả của chúng ta là TS. Đàm Xuân Thái (Khoa Xây dựng, Đại học Xây Dựng - Hà Nội)

Nội dung của buổi hội thảo:

  • Phá hoại chống chọc thủng: khái niệm và các thí nghiệm
  • Khả năng chống chọc thủng theo ACI và TCVN
  • Các yếu tố ảnh hưởng chính tới khả năng chống chọc thủng

danh mục nội dung khóa học


phần 1 - Nội dung

Mọi người cũng quan tâm

0397 306 689