KCS Etabs GEN - Phần mềm hỗ trợ Etabs


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

CLIP HƯỚNG DẪN

Hỗ trợ Etabs - Chuyển đổi file đời cao về phiên bản 9.7.4

Etabs - Nhập hệ lưới trục xiên từ CAD

Etabs - Nhập hệ lưới trục chữ nhật từ CAD

Etabs - Nhập dữ liệu tầng từ CAD - Trường hợp không có tầng hầm

Etabs - Nhập dữ liệu tầng từ CAD - Trường hợp có tầng hầm

Etabs - Thay đổi vật liệu cho các tầng

Etabs - Tạo file $ET và nhập mô hình vào Etabs

Etabs - Kiểm tra và sửa lỗi trước khi xuất mô hình

Etabs - Nhập mặt bẳng từ CAD - Vẽ cột

Etabs - Nhập mặt bằng từ CAD - Vẽ vách

Etabs - Tính toán tải trọng tường

Etabs - Nhập mặt bằng - Vẽ dầm

Etabs - Xuất mặt bằng từ CAD

KCS Etabs GEN - Hỗ trợ tạo nhanh mô hình Etabs

Etabs GEN - Lưu thiết lập về tổ hợp và tải trọng

Etabs GEN - Khai báo chiều cao tường xây

Etabs GEN - Tính và gán tải trọng Sàn

Etabs GEN - Vẽ sàn

Hỗ trợ Etabs - Hiệu chỉnh vật liệu hoàn thiện

Etabs GEN - Sử dụng tải trọng tiêu chuẩn

Chuyển đổi UniformLoadSet từ Etabs sang SAFE

Dựng mô hình Etabs bằng phần mềm Etabs GEN

0397 306 689

Đã bán 200 sách Excel Nâng cao các ứng dụng trong Xây dựng

Hotline: 0397 306 689
2 phút trước