Phần mềm vẽ

KFM - Phần mềm mô hình khung thép tiền chế


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

CLIP HƯỚNG DẪN

Phần mềm mô hình nhà thép tiền chế KFM

KCS Factory Modelling - Giao diện của phần mềm

KCS Factory Modelling - Tạo lưới trục và mặt bằng

KCS Factory Modelling - Thiết lập thông số cho khung

KCS Factory Modelling - Thiết lập giằng mái và giằng khung

KCS Factory Modelling - Xuất bản vẽ trong AutoCAD

KCS Factory Modelling - Xuất mô hình SAP2000

0397 306 689