RCCd - Triển khai chi tiết Cột - Vách


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

CLIP HƯỚNG DẪN

RCCd 2019 - Triển khai chi tiết Cột Vách

Vẽ thép cột - Điều chỉnh cao độ đỉnh cột

Vẽ thép Cột - Copy từ cột có sẵn

Vẽ thép Cột - Chức năng thêm tầng

Vẽ thép Cột - Chọn các cột để vẽ

Vẽ thép Cột - Nhập thông tin tầng từ CAD

Vẽ Cột Vách - Tạo ghi chú thép vách

Vẽ Cột Vách - Thống kê cốt thép cho nhiều tầng

Sửa lỗi vẽ thép cột khi tầng trên cùng thấp

0397 306 689

Đã bán 200 sách Excel Nâng cao các ứng dụng trong Xây dựng

Hotline: 0397 306 689
2 phút trước