Giá trị gia tốc tùy chỉnh


Chức năng cho phép người dùng nhập giá trị gia tốc tùy chỉnh, áp dụng cho trường hợp công trình có yêu cầu khác về thiết kế chống động đất, ví dụ động đất đánh gia theo cấp / độ 

 

0397 306 689

Đã bán 200 sách Excel Nâng cao các ứng dụng trong Xây dựng

Hotline: 0397 306 689
2 phút trước