Tạo bảng tổng hợp các loại thép hình


Bảng tổng hợp phục vụ công tác thống kê tổng chiều dài và diện tích của các loại thép sử dụng

Xem hướng dẫn bỏ chế độ thống kê cho từng cấu kiện: https://ketcausoft.com/huong-dan/posts/bo-che-do-tong-hop-thep-cho-tung-cau-kien

0397 306 689

Đã bán 200 sách Excel Nâng cao các ứng dụng trong Xây dựng

Hotline: 0397 306 689
2 phút trước