KCS Inside - Quản lý các phần mềm KetcauSoft

KCS Inside là phần mềm quản lý các ứng dụng của KetcauSoft với các tính năng sau:

  • Cho phép chạy các ứng dụng của KetcauSoft thông qua thao tác chọn trên menu
  • Liệt kê phần mềm chạy gần nhất
  • Liệt kê các phần mềm chạy nhiều nhất
  • Quản lý các thiết lập chung của các phần mềm KetcauSoft

 

CLIP GIỚI THIỆU

CÁC HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Click để phóng to hình ảnh

Hình ảnh phần mềm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

0397 306 689