Cập nhật bộ cài đặt phần mềm KetcauSoft

31/05/2023
2,094

Cập nhật bộ cài đặt hỗ trợ tự động load phần mềm trong AutoCAD 2024

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật bộ cài đặt phần mềm. Phiên bản mới bộ cài hỗ trợ tự động load phần mềm trong AutoCAD 2024.

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 Download


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 24/09/2023 là: 87,900,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 46,440,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 24/09/2023 là: 41,460,000 VNĐ

Trở về trang tin tức