Cập nhật phần mềm RCCd ngày 15/6/2022

14/06/2022
1,949

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm triển khai cột vách RCCd

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải  nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Bản cập nhật mới chứa nội dung quan trọng về các bố trí cốt đai trên mặt đứng cột, bao gồm có:

  • Tùy chọn gia cường tại vùng nối thép
  • Tùy chọn bố trí đai trong nút khung
  • Tùy chọn bố trí gia cường tại đỉnh cột

 

Trở về trang tin tức