Cập nhật phần mềm WDL, EQL, QuickC 2022 theo Quy chuẩn 02/2022

29/03/2023
721

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm tính toán tải trọng gió WDL, tính toán tải trọng động đất EQL và tính toán nhanh cấu kiện đơn lẻ QuickC 2022 với số liệu tự nhiên được quy định theo Quy chuẩn 02/2022-BXD. 

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 Download

Phần mềm tính toán tải trọng gió WDL là phần mềm hỗ trợ tính toán thành phần tĩnh và thành phần động của tải trọng gió một cách tự động, nhanh chóng qua dữ liệu xuất ra từ ETABS. Thông tin chi tiết xem tại đây.

Phần mềm tính toán tải trọng động đất EQL là phần mềm hỗ trợ tính toán tải trọng động đất thông qua giá trị phổ phản ứng hoặc tĩnh lực ngang tương đương và xuất thuyết minh tính toán nhanh chóng. Thông tin chi tiết xem tại đây.

Phần mềm QuickC 2022 là phần mềm hỗ trợ tính toán các cấu kiện đơn lẻ, tra cứu thông số và xuất thuyết minh tính toán nhanh chóng. Thông tin chi tiết xem tại đây.

 

 


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 06/06/2023 là: 61,950,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 23,140,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 06/06/2023 là: 38,810,000 VNĐ

Trở về trang tin tức