Cập nhật phần mềm tính toán tải trọng TMT, phần mềm hỗ trợ in ấn KCS Plotter

11/04/2023
877

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm các phần mềm TMT và KCS Plotter

- Phần mềm tính toán tải trọng TMT cập nhật các nội dung sau:
+ Cập nhật số liệu tự nhiên quy định theo Quy chuẩn 02/2022-BXD. 
+ Bổ sung tuỳ chỉnh quy đổi chiều cao cho tải trọng (tải kho hàng).

- Phần mềm hỗ trợ in ấn KCS Plotter cập nhật các nội dung sau:
+ Sửa lỗi check bản quyền với người dùng Khóa cứng

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 Download

KCS TMT là phần mềm hỗ trợ người dùng tạo file thuyết minh tính toán tải trọng, phần mềm có chức năng xuất PDF phục vụ công tác in ấn. Thông tin chi tiết xem tại đây.

KCS_Plotter là phần mềm tự động in ấn hàng loạt các bản vẽ trong khung Model của AutoCad, hỗ trợ đánh số bản vẽ, tạo danh mục bản vẽ tự động.... Thông tin chi tiết xem tại đây.


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 06/06/2023 là: 61,950,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 23,140,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 06/06/2023 là: 38,810,000 VNĐ

Trở về trang tin tức