Cập nhật QuickDraw ngày 15/8/2022

15/08/2022
1,669

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm triển khai nhanh các chi tiết kết cấu QuickDraw

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải  nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Phiên bản mới được cập nhật chức năng vẽ bể nước và bể tự hoại:

Xem thông tin về QuickDraw tại: https://ketcausoft.com/phanmem/posts/quickdraw-tien-tich-ve-nhanh-cua-ketcausoft

Trở về trang tin tức