KCS SFD - Cập nhật ngày 13/01/2022

13/01/2022
518

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm SFD - Triển khai chi tiết Móng băng, ngày13/01/2022

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải  nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Bản cập nhật mới bổ sung thêm tùy chọn chiều dài bản móng, khi người dùng chọn tùy chọn này, phần mềm sẽ tính toán và thống kê cốt thép của bản móng (thép số 1 và 2) theo chiều dài bản móng mà bạn nhập

Trở về trang tin tức