14 NGÀY DÙNG THỬ VỚI ĐẦY ĐỦ TÍNH NĂNG

Phiên bản hiện tại: v2022.01.10

Cập nhật phần mềm KCS Etabs GEN:

 • Chức năng chuyển tải trọng Uniform LoadSets từ Etabs sang SAFE

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/etabs-gen-cap-nhat-ngay-08-01-2022

Thông tin về các phiên bản cũ hơn

Phát hành phần mềm hỗ trợ kiểm tra cọc - KCS Pile Check

Chi tiết về phần mềm xem tại: https://ketcausoft.com/phanmem/posts/pile-check-ho-tro-kiem-tra-coc

Cập nhật cách quản lý tùy biến Font và Layer. Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/ketcausoft-cap-nhat-ngay-6-12-2021

Cập nhật phần mềm triển khai chi tiết Lanh tô:

 • Thay đổi hình thức thể hiện chi tiết lanh tô
 • Bổ sung loại cấu kiện Giằng
 • Bổ sung tùy chọn đặt tên theo số thứ tự
 • Bổ sung nút lệnh thống kê trên bảng công cụ

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/kcs-lat-cap-nhat-ngay-26-11-2021

 

Phần mềm thiết kế cốt thép cột RCC:

 • Cập nhật nội lực khi mô hình thay đổi

 • Bổ sung các thông số vào phần tính toán đơn lẻ

 • Bổ sung ghi chú về hệ số điều kiện làm việc trong file PDF xuất ra trừ phần kiểm tra đơn lẻ

 • Chuyển dữ liệu từ bài toán tính toán sang bài toán kiểm tra

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcc-cap-nhat-ngay-17-11-2021

Phần mềm triển khai chi tiết đài cọc PFDe

 • Cập nhật chức năng vẽ mặt bằng đài cọc

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/pfde-cap-nhat-ngay-01-11-2021

Phần mềm thiết kế móng đơn IFD

 • Cập nhật thuật toán xác định phương của móng dựa trên tương quan Mx - My

Cập nhật phần mềm vẽ nhanh Quickdraw:

 • Chức năng tạo hệ DIM cho Cọc, Đài cọc và Cột

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/tao-he-dim-dinh-vi-coc-dai-coc-cot

Phầm mềm thiết kế cốt thép dầm RCBc:

 • Thay đổi hiển thị các dầm không đảm bảo khả năng chịu lực

Phần mềm triển khai chi tiết dầm RCB

 • Tự động đặt tên ký hiệu đoạn khi chia dầm

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcb-cap-nhat-ngay-18-06-2021

Phần mềm triển khai cốt thép Sàn

 • Tùy chọn thay đổi hình thức ghi chú cốt thép

Download(63,126 lượt tải)

Nhập thông tin và click download

0397 306 689

Đã bán 200 sách Excel Nâng cao các ứng dụng trong Xây dựng

Hotline: 0397 306 689
2 phút trước