Cập nhật QuickDraw ngày 15/8/2022

15/08/2022
57

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm triển khai nhanh các chi tiết kết cấu QuickDraw

Cập nhật phần mềm KCS SteelPro ngày 12/8/2022
12/08/2022
714
Tuyển kỹ sư Kết cấu
05/08/2022
249
Cập nhật phần mềm KCS Structural Modelling ngày 01/08/2022
31/07/2022
1,664
Cập nhật phần mềm SSD ngày 18/7/2022
18/07/2022
1,708
Workshop: Thiết kế mái thép
13/07/2022
1,471
Cập nhật phần mềm RCB ngày 11/7/2022
09/07/2022
2,075
Khảo sát: Bạn cần điều gì nhất cho công việc của mình ở thời điểm này ?
05/07/2022
557
Cập nhật phần mềm KCS SteelPro ngày 03/7/2022
04/07/2022
981
Cập nhật phần mềm RCCd ngày 15/6/2022
14/06/2022
1,945
Phát hành phần mềm KCS Structural Modelling
12/06/2022
3,761
Webinar: Bài toán nhiệt trong kết cấu BTCT và Hóa lỏng nền
19/05/2022
1,515
Tuyển kỹ sư Kết cấu
10/05/2022
1,540

0397 306 689

Đã bán 200 sách Excel Nâng cao các ứng dụng trong Xây dựng

Hotline: 0397 306 689
2 phút trước